SKYNET

Aktualnosci

Zawiadomienie o przekształceniu Skynet w spółkę z o.o.

Informujemy, iż od 10.05.2017 r. nastąpiła zmiana formy prawnej Skynet Sp.  J. Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli. W wyniku przekształcenia na zasadzie Art. 572 KSH powstała
SKYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Adres siedziby, numer NIP oraz REGON pozostały bez zmian.

Powyżej wskazane przekształcenie, pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na dotychczasowe relacje biznesowe, zawarte umowy oraz wynikające z nich prawa i obowiązki. Wskazać bowiem należy, iż przekształcenie skutkuje tylko i wyłącznie zmianą formy prawnej, nie zaś przeniesieniem przedsiębiorstwa na inny podmiot. W konsekwencji  przekształcenie stanowi kontynuacje uprzednio prowadzonej spółki.
 

Mając zatem na względzie powyższe, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby od 10.05.2017 r. wszelkie dokumenty, faktury ,umowy i pisma zawierały aktualne dane:


Skynet  Sp. z o.o.
ul. Człuchowska 66

01-360 Warszawa

NIP  118-16-26-429

REGON 017495570

KRS 0000675990