SKYNET

Projekt POIG.08.04.00-14/029/13
Rozbudowa sieci światłowodowej FTTH Skynet w powiecie warszawskim zachodnim