SKYNET

BIURO OBSŁUGI KLIENTA oraz adres korespondencyjny
ul. Warszawska 410

05-082 Zielonki (gmina Stare Babice)

Nasze biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

W sprawach technicznych, mogą Państwo kontaktować się telefonicznie w godzinach:
 - w dni powszednie od 9:00 do 22:00
 - w dni wolne od pracy od 10:00 do 22:00

 

Dane firmy:

Skynet Sp. z o.o.
ul. Człuchowska 66
01-360 Warszawa 
NIP 118-16-26-429 
REGON 017495570
KRS 0000675990

 

 


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100 000 zł